Kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten gemeente Apeldoorn

Locatie:
Mercuriuslaan 37
7314 KR APELDOORN

Diensten (zaterdag):
10.00 uur bijbelstudie
11.00 uur eredienst

Parkeren kan op eigen terrein van de kerk. In de buurt mag en kan niet overal geparkeerd worden. Het parkeerterrein wordt op werkdagen verhuurd.

Secretariaat

Secretaris van de gemeente is zr. Yolanda Meyer-Kleijer
E-mail: secretaris@adventkerkapeldoorn.nl

Kerkverhuur

Voor vragen over huur van ons kerkgebouw en parkeerplaatsen kunt u met de verhuur contact opnemen.
E-mail: verhuur@adventkerkapeldoorn.nl

Giften

Voor giften aan de gemeente, tienden en donaties kunt u gebruik maken van het rekeningnummer van de kerk. Giften zijn aftrekbaar van de belasting en is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

ABN AMRO: NL90ABNA0531132722
Ten name van: kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten gemeente Apeldoorn

Geeft u bij de omschrijving aan met welk doel u geld overmaakt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester br. Martijn de Jong
E-mail: penningmeester@adventkerkapeldoorn.nl

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u contact op nemen met:
E-mail: info@adventkerkapeldoorn.nl