Welkom in onze kerk

De adventgemeente in Apeldoorn bestaat al meer dan 100 jaar, ons huidige kerkgebouw is in 1963 gebouwd met geld van de leden en het kerkgenootschap. Sindsdien is het een aantal malen grondig verbouwd en opgeknapt. We vieren er onze diensten, Sabbatschool (bijbelstudie) en allerlei andere (jongeren)activiteiten.

Lijkt het je leuk om een keer een dienst bij te wonen? Kom gerust langs, de deur staat open.

Mercuriuslaan 37, 7314 KR, Apeldoorn

We zijn onderdeel van het wereldwijde kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten

De Adventkerk in Apeldoorn is onderdeel van de wereldwijde Adventkerk (Seventh-Day Adventist Church). We zijn een protestantse kerk die de Sabbat (zaterdag) als rustdag aanhouden.

In Nederland heeft de kerk meer dan 60 plaatselijke gemeenten met enkele duizenden gelovigen. Wereldwijd heeft de kerk meer dan 21 miljoen officiële leden en ruim 95.000 kerken.

De kerk is in de 19e eeuw in Amerika opgericht in navolging van de hernieuwde interesse in de eindtijd. Adventisten geloven dat Christus wederkomst niet lang meer op zich laat wachten en er veel aandacht voor evangelisatie, gezondheid en welzijn en een nadruk op Bijbelse principes. De kerk heeft wereldwijd niet alleen miljoenen leden maar ook veel scholen, ziekenhuizen en universiteiten.

De Bijbel en de Sabbat

Centraal binnen onze kerk is dat we de Sabbat (zaterdag) als rustdag houden. Adventisten zijn er van overtuigd dat dit de dag is die God bedoeld heeft als moment om te aanbidden en te rusten, zoal het ook verwoord staat in het 4e gebod. Onze diensten zijn dan ook niet op zondag, zoals de meeste andere kerken, maar op zaterdag.

Er is veel aandacht voor het bestuderen van Gods Woord (de Bijbel) en wat dat praktisch betekent in het leven van een Christen.

Om 10.00 uur beginnen we met een uur bijbelstudie, om 11.00 uur volgt de eredienst.

Ontmoet ons team

Onze gemeente heeft meer dan 200 leden, die u kunt ontmoeten tijdens onze samenkomsten op Sabbatmorgen.

Jacob Engelgeer

Predikant

Alexander Brinkman

Ouderling en voorzitter kerkbestuur

Karin Tempel-de Jong

Ouderling

Herman van den Nieuwendijk

Ouderling